Privacyverklaring

Privacyverklaring

Over Yogastudio Kamala:
Yogastudio Kamala is een eenmanszaak, gevestigd in Duiven, met als doel het aanbieden van yogalessen. Yogastudio Kamala is rechtsgeldig vertegenwoordigd door L.M. Rijntjes en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 66207738. De locatie waar de meeste lessen worden gegeven is Rijksweg 60B, 6921 AJ Duiven.

Contactgegevens:
Lidy Rijntjes – eigenaar en contactpersoon.
Yogastudio Kamala: Rijksweg 60B, 6921 AJ Duiven
M: 06-17377245; E: info@kamalayoga.nl; W: http://www.kamalayoga.nl

Yogastudio Kamala verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Yogastudio Kamala verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Door jou verstrekte gegevens die relevant kunnen zijn voor het doen van yogaoefeningen

Doel en grondslag voor het bewerken van persoonsgegevens:
Yogastudio Kamala verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Bijhouden van een administratie van alle openstaande en gesloten rechten en
verplichtingen van cursisten
– Je op de hoogte te houden van nieuwtjes via een nieuwsbrief. Wil je de
nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een berichtje (mail, app) naar
Yogastudio Kamala en je wordt verwijderd uit de mailinglist
– Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te
kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Je goed te kunnen adviseren over welke oefeningen wel of niet geschikt voor je
zijn en eventueel aangepaste of vervangende oefeningen te kunnen aanbieden,
als er specifieke omstandigheden zijn (zwangerschap, lichamelijke klachten),
die van invloed kunnen zijn op de yogabeoefening.
– Yogastudio Kamala verwerkt persoonsgegevens ook als daartoe een wettelijke
verplichting bestaat, zoals voor het doen van belastingaangiften

Gegevens via contactformulier op de website:
Voornaam, achternaam en e-mail adres zijn verplicht. Alle e-mails worden maximaal 1 jaar bewaard.

Gegevens op de website:
De website is te vinden onder http://www.kamalayoga.nl. Op de website worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt, waarmee jouw bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd zou kunnen worden.

Verwerken en bewaren van jouw gegevens:
Yogastudio Kamala verwerkt en bewaart je digitale en schriftelijke persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Yogastudio Kamala hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Standaard persoonsgegevens: 7 jaar = wettelijke termijn belastingdienst. Bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over de medische toestand van de cursist, worden onmiddellijk na beëindiging van het lidmaatschap van Yogastudio Kamala verwijderd.

Yogastudio Kamala neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kamalayoga.nl.

Delen met anderen:
Yogastudio Kamala verstrekt jouw gegevens niet ongevraagd aan derden en verstrekt deze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Yogastudio Kamala maakt voor de inschrijving van cursisten en voor het organiseren en administreren van de lessen gebruik van Momoyoga. De privacyverklaring van Momoyoga vind je hier: https://www.momoyoga.com/nl/privacy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kamalayoga.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Yogastudio Kamala zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wanneer er wijzigingen zijn in hoe Yogastudio Kamala met gegevens omgaat, zal de privacyverklaring worden aangepast.

AVG:
Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Versie 26 maart 2019

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑